PříměstskÉ sportovní KempY

2022

SC vebr-sport, z.s. pořádá v červenci 2022 již pátý ročník "Příměstských sportovních kempů" pro děti. Tyto sportovní kempy jsou určeny dětem a mládeži se zájmem o pohyb a zábavu a sportovní trénink. Příměstské sportovní kempy jsou určeny pro děti ve věku od 6 do 14 let a jsou zaměřeny na sportovní přípravu, trénink. Jsou vypsány turnusy ve dvou lokalitách.

TURNUSY A TERMÍNY

Příměstské kempy probíhají od pondělí do pátku.

Branně - spoRtovní kemp

LOKALITA - SEZIMOVO ÚSTÍ

Termín: 11.-15. 7. 2022

Téma: Branně sportovní kemp

Přihlášky ukončeny.

Sportovky - sportovní kemp

LOKALITA - PRAHA

Termín: 4.-8. 7. 2022

Téma: SPORTOVKY- sportovní kemp

(včetně státních svátku 5. a 6. července)

Přihlášky ukončeny.

Termín: 11.-15. 7. 2022

Téma: SPORTOVKY- sportovní kemp

Přihlášky ukončeny.

LOKALITY KEMPŮ

SEZIMOVO ÚSTÍ 2

Každodenní místo srazu: Tělocvična ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, Sezimovo Ústí 2

PRAHA 1 - Václavské náměstí 36

Každodenní místo srazu: Recepce Centrum tance, Václavké náměstí 36, Praha 1

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podrobnější informace naleznete v dokumentech "Propozice" a "Všeobecné podmínky".

Rodiče mohou děti přivést na místo srazu od 7:30 do 8:10 hod a odpoledne si je vyzvednout v 15:30-16:10 hod. Starší děti mohou ráno přijít na místo srazu a odpoledne odejít samy pouze s písemným souhlasem podepsaným jedním z rodičů. Každý den je pro děti připraven program. (Sportovní pohybová příprava, sportovní trénink, atletická příprava, základy práce s mapou a jiné sportovní aktivity.)

Aktivity příměstského kempu v Sezimově Ústí budou probíhat na sportovištích v Sezimově Ústí a okolí.

Aktivity příměstského kempu v Praze budou probíhat v prostorech Centra tance, případně sportovištích v okolí.

Děti jsou rozděleny do více skupin podle věku a případně podle dovednosti a zdatnosti. V případě, že některá aktivita je pro dítě nevhodná, je nahrazená jinou činností.

Každý turnus je zakončen závěrečnými soutěžemi.

Strava:

  • V Sezimově Ústí je zajištěn pitný režim a strava formou ranní svačiny, oběda a odpolední svačiny.

  • V Praze - Centrum tance je zajištěn pitný režim. Svačiny mají děti vlastní, obědy (budou objednávány a hrazeny zvlášť).

CENA ZA JEDEN TURNUS PO LOKALITÁCH

LOKALITA - SEZIMOVO ÚSTÍ

  • Při závazné přihlášce do 31.3.2022

1.850 Kč

  • Při závazné přihlášce do 28.4.2022

2.250 Kč

  • Základní cena jednoho kempu

2.850 Kč

Částku při platbě upravte dle skutečnosti.

LOKALITA - PRAHA

  • Při závazné přihlášce do 31.3.2022

2.100 Kč

  • Při závazné přihlášce do 28.4.2022

2.500 Kč

  • Základní cena jednoho kempu

2.900 Kč

Částku při platbě upravte dle skutečnosti.

SLEVY

Včasná přihláška:

1. Dětem, které se závazně přihlásí do 31.3.2022 na celotýdenní (5 denní) turnus (t.j. bude zaslána nebo vyplněna elektronická závazná přihláška včetně úhrady částky za celý turnus), poskytneme slevu za včasnou přihlášku a cena kempu tak bude v Sezimově Ústí 1 950,- Kč a v Praze 2 100,- Kč.

2. Dětem, které se závazně přihlásí od 1.4. do 28.4.2022 na celotýdenní (5 denní) turnus (t.j. bude zaslána nebo vyplněna elektronická závazná přihláška včetně úhrady částky za celý turnus), poskytneme slevu za včasnou přihlášku a cena kempu tak bude v Sezimově Ústí 2 250,- Kč a v Praze 2 500,- Kč.

Rodinná sleva:

1. V případě, že se sportovního kempu účastní minimálně dva sourozenci, má každé dítě z rodiny slevu ve výši 100,- Kč.

2. V případě, že se dítě účastní dvou turnusů, má dítě slevu z každého turnusu ve výši 100,- Kč.

(V přihlášce může být uplatněna pouze jedna rodinná sleva. Rodinné slevy se nesčítají.)

(Příklad: Dva sourozenci se přihlásí na stejný turnus, vyplní a odešlou elektronickou přihlášku a za oba bude provedena úhrada do 31.3.2022. Cena pro každého ze sourozenců bude v lokalitě v Sezimově Ústí 1750,- Kč. )

Cena pro členy SC vebr-sport, z.s.

Pro děti, které jsou členy SC vebr-sport, z.s. je cena za jeden celotýdenní turnus 1500,- Kč. Pro členy SC vebr-sport neplatí rodinná sleva.

ÚHRADA CENY

Úhrada ceny za příměstský sportovní kemp 2022 se provádí za každé dítě zvlášť na účet SC vebr-sport, z.s.

č.ú. 2300185288/2010 vedený u - Fio banka, a.s. VS pro identifikaci platby je 2022XXXXXX, kde XXXXXX je prvních šest čísel RČ dítěte. Do poznámky uvádět "KEMP-2022-jméno účastníka".

STORNO POPLATKY

V případě, že by se dítě nemohlo kempu zúčastnit, platí storno podmínky – při odhlášení do 14 dní před začátkem kempu vracíme 70% ze zaplacené částky a méně než 14 dní 20%. (Více informací ve všeobecných podmínkách).

kemp.vebr-sport.cz
Kudyznudy.cz - tipy na výlet